Elektroniska cylindrar

Det finns ett smartare sätt att öppna dörrar!

SALTO KS är en elektronisk cylinder från SALTO. SALTO KS lösning gör passagekontroll till en smart lösning för coworking och gemensamma utrymmen, definiera vem som kan gå var och när i en byggnad. Bevilja fördefinierade behörigheter till besökare, anställda, eller till och med leveranstjänster för när det är lämpligt för dem att ha tillträde via webb eller app.

Salto KS

Salto KS systemet är byggt för att kunna mixas och matchas beroende på vilken lösning som är bäst för just ditt behov. Eftersom cylindrarna är trådlösa är systemet väldigt lättinstallerat. Här nedan listar vi SALTO KS olika funktioner.

SALTO KS KONTO

SALTOs KS konto tillåter dig att bestämma vem som ska kunna gå vart och när i en byggnad. Du kan skapa användarprofiler, tilldela brickor och ange när och vart brickorna ska fungera.

IQ

IQ är navet i systemet. Hittar den bästa uppkopplingen för att kommunicera med SALTO KS lås och SALTO KS appar.

LÖSNINGAR FÖR I PRINCIP ALLA DÖRRAR.

Dörrars läsare är utrustade med trådlösa lås från SALTO, som får instruktioner från en IQ placerad i byggnaden. Välj fritt bland våra enhetstyper och administrera enkelt hela byggnaden eller till och med fler byggnader, i flera lände

BRICKOR

Taggar ersätter nyckelknippan och beviljar specifikt tillträde till besökare, anställda, eller till och med leveranstjänster när det är lämpligt för dem att gå in.
Tilldela bara en tagg samt ange när och var taggen får gå.

Förlorade taggar är oundvikliga; bara blocka och tilldela en ny. Du kan även få en notifiering om någon försöker använda en blockad tagg.

Se här hur Salto KS fungerar!

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tom Petersson
Säljare- SYD
Tel: +46 (0)46- 274 12 11
Erik Stenler
Säljare Elektronik - Väst
Tel: +46 (0)340-64 58 09