Helsingborgs Hamn

Helsingborgshamn_stor

 

Helsingborgs hamn – Sveriges näst största

Helsingborgs hamn är Sveriges näst största containerhamn och utgör en viktig kugge i svenskt näringsliv, både nationellt och lokalt. Som leverantör av det integrerade säkerhetssystemet för passage och larm har man valt Great Security.

Per Björnson, säkerhets- och miljöchef:

– I en komplex och exponerad miljö med höga krav på säkerhet från såväl myndigheter som kunder är valet av leverantör mycket viktigt. Som kund är vårt fokus kunskap, för-troende, tillgänglighet och kontinuitet när vi väljer leverantör. Great Security motsvarar de krav och behov vi har inom säkerhetsområdet och lever upp till våra förväntningar.

Kontakta oss om du vill veta mer!