NCC Valde Great Security!

NCC Great Security

NCC Valde Great Security som samarbetspartner avseende lås, låssystem, dörrstängare och låssmedstjänster i projektet Kv Juristen i Halmstad som omfattar betydande om- och tillbyggnadsarbeten! Vi tackar såklart NCC för förtroendet och utlovar hög service!