Rusta – Retail

Rusta stor

Rusta – från norr till söder

Rusta har i dag 73 varuhus, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Som helhetsleverantör av säkerhet har man valt Great Security. Rusta har även valt till tjänsten fjärrsupport vilket innebär minskade kostnader för att skicka ut tekniker samt snabbare service.

Per Attåsen, säkerhetschef på Rusta:

– Vi värdesätter snabb, smidig och enkel hantering av säkerhetsfrågorna. Med Great Security som leverantör har vi alltid en och samma kontaktperson som är väl insatt i vår verksamhet och som kan ge oss den service vi behöver för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

 

Fredric Öjebrandt
Marknadschef
Tel: +46 (0)10-333 32 01
Henrik Palmquist
Projektledare/SPOC
Tel: +46 (0)10-333 32 05