The Great Academy 2016

thegreatacademy

Vi gratulerar våra första deltagare i The Great Academy!
Great Academy är ett värdebaserat utvecklingsprogram för chefer och ledare inom Great Security.

Vi säger grattis till dessa deltagare för genomförd utbildning!
Björn Berggården – Regionchef VÄST
Daniel Svensson – Ansvarig Vision
David Hedlund – Ansvarig Elektronik – SYD
Felix Hellberg – Ansvarig Retail
Fredrik Persson – Regionchef NORD
Katarina Sjöberg – Ekonomichef
Ulf Petersson – Regionchef SYD

Utbildningen har gett kompetens för tillväxt inom dessa områden: Ledarskap, Ekonomi, Kulturbygge, Effektivitet, Kommunikation och Teambygge.

Ni är GREAT!