Trygg Hemma – Trygghetskamera för hemtjänsten

webheader_trygghemma

Vårt koncept ”Trygg Hemma” är en trygghetskamera för hemtjänsten. Kameratekniken används för att undvika att störa omsorgstagaren i onödan under natten. Trygghetskameran kan användas som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Trygghetskamera för hemtjänsten är fördelaktig för exempelvis dementa som har svårt att känna igen ansikten samt blir oroliga av okända människor i hemmet.

Säkerhet

För att använda vår trygghetskamera för hemtjänsten krävs att personalen genomgått en obligatorisk utbildning. Vid genomförd utbildning har personen behörighet att administrerar Trygg Hemma. Varje medarbetare i trygghetsteamet innehar ett personlig inloggningkod för att kunna använda sig av tjänsten. Trygghetskameran spelar aldrig in något videomaterial och tillsyn kan endast användas på de angivna tider som förutbestämts. Varje tillsyn tar ca 20-30 sekunder precis som ett ordinarie tillsynsbesök. Vår trygghetskamera är även hårt krypterad vilket medför att kameran är trygg gentemot otillåten användning.

Trygg Hemma trygghetskamera finns även som värmekamera vilket ger en helt anonymiserad användning.

Installation

Våra trygghetskameror är utformade för att enkelt kunna installeras av vem som helst. Ingenting behöver förberedas för att kameran ska kunna monteras i omsorgstagarens hem.

Se gärna vår film om hur Trygg Hemma fungerar!

Vill du veta mer om Trygg Hemma?

Kontakta oss!

Daniel Svensson
Ansvarig - Vision
Tel: +46 (0)10-333 32 26
Robin Svensson
SPOC - Vision
Tel: +46 (0)10-33 33 210