Vision – Kamerasäkerhet

GS_sakerhetslosningar_kameraovervakning

Vision är ett segment inom Great Security där vi fokuserar på kamerateknik och kameraövervakning med avancerade lösningar för våra kunder som både är nytänkande och ger ansvarsfull säkerhet!

Kamerateknik är en stor del av vår lokala och rikstäckande verksamhet, vi är certifierad anläggarfirma för CCTV-installation och har flera behöriga ingenjörer inom CCTV. Inom Vision tar vi det ett steg vidare och samlar de mest framåtriktade projekten och ett stort fokus läggs även på att utveckla morgondagens kameralösningar.

Projekt där vi redan idag använder denna teknik framgångsrikt är t.ex. inom process-säkerhet där vi idag har flera projekt med SCA i Sverige, Holland, Polen och USA.

Inom konceptet ”Trygg Hemma” levererar vi trygghetskameror till hemtjänsten i olika kommuner. Kameratekniken används för att undvika att störa omsorgstagaren i onödan och därigenom skapa en trygghetskänsla. Se filmen om Trygg Hemma!

Vill du veta hur Vision kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss!

Daniel Svensson
Ansvarig - Vision
Tel: +46 (0)10-333 32 26
Robin Svensson
SPOC - Vision
Tel: +46 (0)10-33 33 210