Åtgärder med anledning av covid-19

Som ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag fortsätter vi att vara en ansvarsfull partner och vi ser med stort allvar på den ökade spridningen av covid-19 i landet.

Det är av högsta prioritet för oss att minska risken för smittspridning hos vår personal och kunder, liksom allmänheten, och vi arbetar förebyggande för att begränsa medföljande konsekvenser detta kan få för våra kunder. Hittills har utbrottet av covid-19 inte påverkat vår leverans och det dagliga arbetet.

Vi kommer fortsatt att följa situationen och ge uppdaterad information om läget förändras. Eventuella frågor kan ställas till Sven-Göran Svensson, 010-333 32 22.