Best Practice inom Great

Denna veckan har 80 härliga Greatare träffats i Jönköping för Best Practice.

Best Practice är ett projekt inom Great som syftar till att hitta goda exempel kring hur man arbetar och servar våra kunder på bästa sätt.

Som en del i projektet, som bestått i många möten och genomlysningar, träffas nu 80 medarbetare inom Great under 4 dagar för att utbyta tankar, idéer och tips för att organisationen ska jobba bättre tillsammans och bli ännu mer intelligent!

Kul att se vilka otroligt engagerade medarbetare vi har i bolagen. Att det finns en sådan samsyn i hur vi ska bygga bolaget framåt, säger VD Patrik Forsberg om dagarna