Brandvarnarens dag 1 december

Brandvarnarens dag infaller den 1 december varje år. Under dagen uppmanas privatpersoner att testa sin brandvarnare hemma, men det är viktigt att även företag och fastighetsägare testar sin brandsäkerhet regelbundet!

Statistik från MSB visar att brandincidenter kostar samhället ca 6 miljarder kronor varje år. De flesta bränder sker under december månad och många av dessa kan faktiskt förebyggas med rätt brandsäkerhet. Visste du att det rekommenderas att se över brandvarnare och rökdetektorer var femte år? Hur länge har dina brandvarnare eller rökdetektorer suttit i taket på ditt kontor eller din fastighet?

Stefhan Bohlin är en av grundarna till Great Securitys nya segment Fire Prevention. Här är hans bästa tips för företag som vill komma igång med sitt brandskyddsarbete:

  • Gör det inte onödigt svårt
  • Dokumentera allt ni gör inom aktivt brandskydd
  • Ta hjälp för att komma igång

Varför ska företag ha ett aktivt brandskydd?
Sedan år 2004 gäller en lag som heter Lagen om skydd mot olyckor 2003:778, som innebär att alla ska jobba systematiskt med sitt eget brandskydd. Det betyder att man till exempel inte byter batteri i sin brandvarnare bara för att den varnar, utan att man byter batteri den 1 december varje år oavsett om den varnat för dåligt batteri eller inte. Det är bra om man också kan kontrollera sin brandsläckare med jämna mellanrum.

Enligt lagen ska alla också dokumentera vad man gör inom aktivt brandskydd. I hemmet kan det räcka med att göra en notis i kalendern. På arbetsplatser och i fastigheter kan man t.ex. dokumentera det i en pärm, eller satsa på ett webbaserat system för dokumentation. Med strategiskt brandskyddsarbete ska ansvarsfördelningen vara tydlig, men det viktigaste är såklart att vi alla ska ha en trygg och säker tillvaro där ingen ska skadas på grund av brand.

Vilken är den största orsaken till att företag saknar bra rutiner för sitt brandskyddsarbete?
Många har nog missat vad det är som regleras i Lagen om skydd mot olyckor, men många har nog inte heller tillräckligt mycket kunskap om ämnet och gör det för svårt för sig själva.

Vad kan man göra för att skapa bra rutiner för brandskyddsarbetet på arbetsplatsen eller som fastighetsägare?
Varje företag ska ha minst en brandskyddsansvarig som säkerställer att brandskyddsronder genomförs varje år. Under en skyddsrond kollar man att brandsläckare och brandlarm fungerar, samt att inga utrymningsvägar är blockerade. På företag skall kontroller göras min kvartalsvis och revision en gång om året.

Hemma med jämna mellanrum och perfekt att byta batterier på Brandvarnarens dag den 1 december!