Certifieringar – trygghet på pränt

Vår ambition och vårt mål är att göra våra kunders tillvaro tryggare. Det innebär att vi som leverantör hela tiden måste hålla oss uppdaterade med vad som händer i branschen. Vi har därför koll på vilka lagar och regler som gäller och jobbar aktivt med vårt förbättringsarbete för att kunna erbjuda produkter och tjänster med hög kvalitet.

Certifieringar säkerhet Great Security

Vi har ett stort antal certifieringar inom de olika bolagen, licenser och auktorisationer som hela tidenunderhålls och förnyas. Att vi har dem är tydliga bevis på att vi jobbar rätt.

  • Assa Säkerhetscenter
  • Licens att arbeta med de flesta större lås och nyckelfabrikat Evva, Assa, Kaba och Dorma
  • Kvalitetscertifierad enligt ISO 9001
  • Miljöcertifierad enligt ISO 14001
  • Svensk Brand & Säkerhetscertifiering
  • Certifierad låsmästare
  • Certifierad anläggarfirma brandlarm
  • Certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 3
  • Polisgodkänd för försäljning och installation av larm
  • Anläggarfirma CCTV klass 3 och 4

ISO certifiering säkerhet Great Security

Great Security håller en hög standard som något självklart. Därför anlitar vi bara larmcentraler som är granskade och godkända enligt Sveriges strängaste branschregler som de som får utföra våra tjänster. Våra säkerhetstekniker har en gedigen utbildning och erfarenhet samt är granskade av polismyndigheten. Allt för din trygghet.