En Great julgåva till Nyckelfonden

I år ville ledningsgruppen på Great Security ge en julgåva till sina medarbetare som värmer på fler sätt än ett och som kan ge fler en god jul.

Great Security skänker 50.000 kr till Nyckelfondens cancerforskning och stödjer fyra viktiga forskningsprojekt inom: 

  • Bättre diagnostik vid livmoderhalscancer  
  • Bättre behandlingsmetoder vid prostatacancer  
  • Bättre operationstekniker vid cancer i tjocktarmen  
  • Bättre rehabilitering efter lungcancer 

Fredric Öjebrandt, marknadschef på Great Security, fick förmånen att lämna över gåvan:
Nyckelfonden som ändamål passade oss inom lås- och säkerhetsbranschen perfekt, säger Fredric som valde att rikta gåvan till forskning om cancer.
– Det känns bra att kunna bidra till att hitta orsaken till cancer som ju så många är drabbade av.

Great Security Nyckelfonden

 

Just nu finansierar Nyckelfonden flera projekt om cancer. Forskarna arbetar hårt bland annat för att förbättra diagnostiken vid livmoderhalscancer, behandlingsmetoder vid prostatacancer, operationstekniker vid cancer i tjocktarmen och rehabilitering efter lungcancer.

Vad är nyckelfonden?
Stiftelsen Nyckelfonden bildades 1989 för att stödja medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro som är särskilt framgångsrik inom bland annat hjärt- och kärlsjukvård, cancersjukvård, ögonsjukvård och handkirurgi.
Sedan 1989 har Nyckelfonden delat ut 100 miljoner kronor till stöd för forskning i mer än 400 projekt.

Vill du också ge ett bidrag till Nyckelfonden? Läs mer hur du kan skicka in ditt bidrag här: https://www.regionorebrolan.se/sv/Forskning/Nyckelfonden/Stod-forskningen/