Till våra företagskunder erbjuder vi många olika säkerhetslösningar:

Låssystem

En stor del av vår verksamhet är olika lås- och mekaniklösningar och vi har erfarenhet av att kombinera mer traditionella lösningar med den nya digitala tekniken.

Läs mer

Passersystem

Med ett passagesystem minskar behovet av nycklar samtidigt som tryggheten och kontrollen på tillträdet till olika lokaler och fastigheter ökar.

Läs mer 

IP-baserad larmöverföring

Vi är idag inne i övergång där vi går från analog teknik till IP-baserat. De fasta telefonlinjerna försvinner mer och mer. Vi hjälper våra kunder med konverteringen från analog överföring av larm till larmcentral till IP och har färdiga

Serviceavtal

Med Greats serviceavtal och tjänsteavtal får du en komplett och ansvarsfull säkerhetslösning. Dina säkerhetssystem blir både tryggare och håller längre.

Läs mer

Fjärrtjänster

Flertalet av våra system kan idag fjärrhanteras via IP-teknik. Detta ger ett förenklat underhåll och billigare service.

Läs mer 

Rikstäckande avtal

Vi erbjuder större företag med flera enheter runt om i landet en enhetlig säkerhetslösning och leverantör. Inom Great Security finns en egen avdelning som arbetar med riksavtal.

Läs mer

Dörrautomatik

Vi erbjuder skjutdörrsautomatik, slagdörrsautomatik och fönsterautomatik.

Läs mer

Inbrottslarm

Vi erbjuder alla typer av inbrottslarm. Från de grundläggande till de mest avancerade systemen. För din trygghet har vi certifieringen behörig anläggarfirma.

Läs mer

Säkerhetsentreprenader

En stor del av vår verksamhet är större säkerhetsentreprenader där vi ofta är totallevererantör av brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kamerasystem och lås. Vi har erfarna projektledare och projektörer som ser till att dokumentera och styra entreprenaderna.

Kameraövervakning

Inom kameraövervakning erbjuder vi förstklassiga lösningar för olika behov och är en certifierad anläggarfirma CCTV klass 3 och 4 med egna behöriga ingenjörer.

Läs mer

Brandlarm

Vi är certifierad anläggarfirma för brandlarm. Våra behöriga ingenjörer projekterar och säkerställer att ni uppfyller gällande krav.

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Marcus Malmsten
Försäljning Elektronik
Tel: +46 (0)8-522 723 70
Tomas Augustsson
Platschef - Nyköping och Gnesta
Tel: +46 (0)70-778 34 28
Mikael Palmér
Regionchef - Mitt
Tel: +46 (0)70-632 38 29
Ronnie Arvidsson
Arbetsledare - Uppsala
Tel: +46 (0)18-418 55 50
Ulf Hansson
Arbetsledare
Tel: +46 (0)46-274 12 20
Christian Fjellström
Arbetsledare - Göteborg
Tel: +46 (0)31-303 60 24
Anders Lindahl
Projekt/Arbetsledare - Väst
Tel: +46 (0)31-303 60 29
Mattias Törnäng
Arbetsledare - Installation, Elektronik
Tel: +46 (0)340-64 58 05