Faktaspäckad dag på Trygghet Nu 2019

Idag finns vi på Trygghet Nu som är en heldagskonferens kring kameraövervakning och integritetsfrågor. Dagens som arrangeras av tidningen och webbplatsen SecurityUser.com samt tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), var en riktig faktaspäckad dag!

Greats säkerhetschef  Roger Eriksson deltog i en panel diskussion kring; ”Hur kan integritetssäkrad kamerabevakning bedrivas?” tillsammans med Tom Vetterlein, Stanley Security, Jimmy Ek, Axis Communications, Erik Nord, Genetec och Nils Henckel, Datainspektionen.

Roger pratade bl.a om att GDPR gjort kunder mer medvetna samt fått mer förståelse kring vikten av att hantera bildmaterial i samband med kameraövervakning. En sund utveckling menade Roger som flyttar fokus från placering av kameror till hantering av bildmaterialet.

Great Securitys försäljningschef Ingemar Johannesson (längst till vänster) här med säkerhetschef Rober Eriksson och marknadschef Fredric Öjebrandt sa såhär om dagen: ”En faktaspäckad dag där alla berörda parter har en ömsesidig förståelse för hur kameror med tillhörande smarta mjukvaror kan hjälpa till att öka tryggheten i Sverige”