Lyssna på Greats säkerhetschef på Trygghet Nu

Den 3 april arrangeras #TRYGGHETNU2019 i Stockholm. Konferensen handlar om behovet att använda effektiva metoder för brottsbekämpning och huruvida de står i konflikt med rådande integritetslagstiftning. Dagens arrangeras av tidningen och webbplatsen SecurityUser.com samt tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).

Vi på Great är på plats för att prata om våra framgångsrika projekt inom avancerad kamerateknik som:

  • Industri
  • Processäkerhet
  • Byggarbetsplatser
  • Vårdboende och hemtjänst
  • Mfl.

11.15 kan du även lyssna på Great Securitys säkerhetschef Roger Eriksson som kommer att delta i en panel diskussion kring; ”Hur kan integritetssäkrad kamerabevakning bedrivas?” tillsammans med Tom Vetterlein, Stanley Security, Jimmy Ek, Axis Communications, Erik Nord, Genetec och Nils Henckel, Datainspektionen.

Boka din biljett på: www.securityuser.com/trygghetnu/anmalan