Många fördelar med att byta porttelefonsystem

Great Security fick äran att hjälpa bostadsrättsförening BRF Plantagelycka i centrala Lund med att byta sitt gamla porttelefonsystem till Aptus 1707. Systemet har många fördelar med passagekontroll, digitalt boenderegister och porttelefoni i en produkt.

Läs gärna mer om denna produkt här.

Vi träffade Laila som är styrelseledamot i BRF Plantagelycka som berättar om bytet och processen:

Varför ville man byta porttelefon?

Tidigare system var tyvärr väldigt instabilt. Exempelvis så fungerade inte porttelefonen om strömmen gick. Det var dessutom ett gamla och förlegat system med kod där hanteringen för att lägga in nya användare, ta bort inaktuella samt byta koder tog mycket administrativ tid. Taggar kändes enklare och mer lätthanterligt.

Vilket behov hade ni i fastigheten?

Huset har många ingångar – 2 st mot gatan och 3 st mot innergården. En ingång mot innergården har en handikappanpassad dörr med automatiskt öppning där systemet var tvungen att synka med den funktionen.

Great utbildade oss i styrelsen i hur systemet fungerar. Sen skapade vi en hemsida där vi informerade alla bostadsägare hur systemet funderade. Har fungerat helt fantastisk bra.

Vad blev det positiva med nya porttelefonsystemet?

Att vi inte haft ett enda problem sedan nya systemet installerats fastigheten. Vi är väldigt nöjda! Enda incidenten är att några har lämnat huset utan tagg. Men är mer en rutinfråga att komma ihåg att alltid ta med sig den.

Varför kontaktade ni Great Security?

Great installerade nya dörrar i fastigheten. Det blev en enkel och smidig lösning då de kunde leverera allt det vi behövde.

Vi fick en väldigt bra kontakt med Tom som var här och gick igenom och dokumenterade vårt behov. Noggrann och bra leverans. Jobbet utfördes i nära kontakt med vår vaktmästare Jan som kan varenda skruv i fastigheten.