Medlemsauktorisation införs i SäkerhetsBranschen

Roger Eriksson är säkerhetschef på Great Security och sitter även med i SäkerhetsBranschens styrelse.

Han berättar att Säkerhetsbranschen nu inför medlemsauktorisation för att säkerställa större tydlighet, kvalité och transparens. Hela 160 medlemsföretag i Säkerhetsbranschen ska nu ska auktoriseras.

Kravspecifikationen för respektive delbranschområde är uppbyggd på tre till fem kriterier som för professionella och seriösa medlemsföretag är enkla att uppfylla respektive enkla att objektivt bedöma och administrerat, säger Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranschen till SecurityWorldMarket.

Se hela klippet om auktoriseringen här: