Greats kvalitet och miljöpolicy

Great Securitys verksamhetspolicy lyder enligt följande:
Vår policy är att vara en ansvarsfull säkerhetsleverantör som levererar intelligenta lösningar. Vi skall skapa lösningar som gör att kundens situation blir tryggare, lättare och enklare.

Detta uppnår vi genom:

  • Att ha tillgång till högkvalitativ teknologi
  • Att ha förståelse och insikt i våra kunders behov
  • Att ha nöjda kunder genom en hög servicegrad
  • Att ha passionerade, kunniga, lojala medarbetare
  • Att vara ett ekonomiskt stabilt företag
  • Att uppfylla lagar förordningar och andra krav på verksamheten samt löpande arbeta med ständiga förbättringar
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättra våra miljöavtryck genom att sträva mot en minskad användning av fossila drivmedel

Allt arbete skall bedrivas med högsta säkerhet så att risk för arbetsskador eller ohälsa inte föreligger.

Övergripande verksamhets mål

  • Lyssna på kunderna, leverera system och service baserad på individuella behov och önskemål – Mäts genom kundundersökning.
  • Motiverad och kunnig personal – Mäts via personalenkäter
  • Minska miljöpåverkan inom områdena utsläpp till luft och förbrukning av resurser – Mäts via CO2 utsläpp från bilar och pappersförbrukning