Fire Prevention

Vårt team på Fire Prevention, ett eget segment inom Great Security, arbetar rikstäckande med aktivt brandskydd. Som grund erbjuder vi en digital tjänst som hanterar ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Dessutom erbjuder vi brandsläckare, släcksystem och utrymningsplaner. Vi håller även utbildningar inom brandsäkerhet.

 

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Magnus Jonsson
Affärsområdeschef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)8-522 723 52