För kedjekunder inom retail

Vårt retailteam erbjuder större butikskedjor helhetslösningar inom säkerhet. Med väl definierade standarder inom larm, kamerateknik, lås och mekanik skapar vi trygga system för de största kedjorna i Norden.

I tjänsten ingår SPOC (Single Point of Contact), projektledning och kompetens kring rutiner, standarder och effektivt genomförande. Genom att lägga till tjänsten fjärrsupport kan vi hantera dina system på distans och på så sätt underlätta för era medarbetare.

Vår arbetsprocess vid projektledning är väl definierad:

  • Butiksstandard – vi tar gemensamt fram en standard för er lösning. Antingen utifrån våra standardlösningar eller specialanpassat för just er.
  • Dörrstandard – en viktig del för att förenkla nyinstallation och service är våra väldefinierade dörrtyper. Grafiskt visar vi hur en dörr ska larmas och låsas.
  • Projektering – våra projektledare ritar upp hur butiken ska säkras.
  • Installation – tillsammans med våra lokala partners spridda över Norden och i Tyskland gör vi installationen och sköter service.
  • Butikspärm/utbildning – en del av enkelheten är en butikspärm med förenklade manualer inklusive utbildning av våra partners.
  • Service & support – ett nummer för butiken att ringa, central felanmälan, joursupport.
  • Checklistor – ett viktigt verktyg är våra checklistor för installation och driftsättning.

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Felix Hellberg
Affärsområdeschef - Retail
Tel: +46 (0)10-333 32 04
Pontus Wallén
SPOC / Projektledning - Retail
Tel: +46 (0)10-333 32 17
Billy Örneborg
SPOC / Servicesamordnare - Retail
Tel: +46 (0)10-333 32 19