Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt lagen om skydd och olyckor måste alla företag arbeta aktivt med systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det innebär att du måste granska ditt brandskyddsbehov på ett systematiskt sätt för att sedan se till att det fungerar i praktiken.

Vi hjälper ditt företag att skapa rutiner utifrån era förutsättningar och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Med vår SBA-tjänst får du tillgång till planering, utbildningar och SBA-kontroller via webb, brandskyddsdokumentation, konsulttjänster och rådgivning.

Gör vår checklista!

⎕  Vi har utsett en brandskyddsansvarig
⎕  Det finns en utbildningsplan
⎕  Det finns rutiner för heta arbeten, rökning, med mera
⎕  Det finns uppdaterade utrymningsplaner

Kontakta oss för en komplett genomgång och kontroll av ert systematiska brandskyddsarbete.

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Magnus Jonsson
Affärsområdeschef - Fire Prevention
Tel: +46 (0)8-522 723 52