Genom att bocka i rutan i våra formulär bekräftar du att du har tillåtelse att dela med dig av dessa personuppgifter och att dessa får sparas i upp till ett år. Informationen kommer användas för att personer inom Great Security ska hjälpa dig vidare med ditt ärende och din förfrågan.

Namn, mailadress och telefonnummer – denna information kommer sparas digitalt i upp till ett år.

De som har tillgång till informationen är Great Security samt dotterbolag inom koncernen.

Förfrågan om utdrag, rättelse och rätten att bli glömd hanteras av Great Security GDPR – ansvarig.