Vi har blivit GREAT!

Trust Security ingår nu i Great Security Holding AB.

Vill du komma i kontakt med oss, så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Great Security Holding har förvärvat Trust Security i Göteborg AB och dotterbolaget AB Västsvenska låsmontage. De två ägarna Tomas Johansson och Jim Abrahamsson kommer att fortsätta arbeta inom bolaget och går in som delägare i Great Security.

– Inom Trust har vi riktat in oss på att installera och serva säkerhetssystem för små och medelstora företag. Vi har varit lokala och har våra kunder i Storgöteborg. Genom att gå in i Great Security blir vi en starkare aktör på marknaden och kan hjälpa kunder som har anläggningar på flera orter, säger Tomas Johansson, medgrundare till Trust Security.

Trust Security är ett väletablerat säkerhetsföretag som bedriver installations- och serviceverksamhet i främst Storgöteborg. De tillhandahåller de flesta typer av tekniska säkerhetssystem och är specialiserade på larm- och passagekontroll samt kameraanläggningar. Företaget bildades 2002 och har expanderat organiskt och genom förvärv,  av både kunder och personal.

Trust Security kommer under våren 2019 namnändras till Great Security.

Support & Felanmälan

Felanmälan och support hittar du här.