Utbildning för anläggningsskötare av brandlarm

Säkerhet Brand

Missa inte vår utbildning för anläggningsskötare av brandlarm!

Utbildningen vänder sig till den ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet. Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler. Nästa utbildningstillfälle är den 21 augusti 2019.

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

  • Skötsel för den löpande driften av en brandlarmsanläggning och att löpande underhåll utförs
  • Utföra månads och kvartalskontroll.
  • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar.
  • Ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav.
  • Kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.