Utbildning för anläggningsskötare brandlarm

Ett brandlarm är ett viktigt system som bidrar till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

Som en del i det systematiska brandskyddsarbete ska det minst finnas två utsedda anläggningsskötare för skötsel och underhåll av brandlarmet.

Utbildningen vänder sig till den ansvarig för brandlarmet och de personer som ska utföra månads- och kvartalsprov av brandlarmet.

Utbildningen är utformad i enlighet med Brandskyddsföreningens regler.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha tillräckliga kunskaper för att:

  • Skötsel för den löpande driften av en brandlarmsanläggning och att löpande underhåll utförs.
  • Utföra månads och kvartalskontroll.
  • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar.
  • Ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav.
  • Kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

Utbildningstid: Heldag

Plats: Norrköping eller enligt önskemål/egna lokaler

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan