Utbildning till föreståndare Brandfarlig vara

Kursen är utformad enligt gällande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och riktar sig till dig som hanterar varor som är brandfarliga eller explosiva.

Innehåll

  • Lagen och förordningen om brandfarlig vara
  • MSBs föreskrifter
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Tillstånd och hanteringsregler
  • Praktiska moment

Utbildningstid: Heldag

Plats: Enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan