Utbildning i Brandfarliga Arbeten

Sveriges Byggindustrier och SVEBRA har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och är ett alternativ till Heta Arbeten.

Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher och deltagaren får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Kursen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga Arbeten.

Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest i digital miljö.

Med Brandfarliga Arbeten-certifikatet är du behörig i fem år att ansvara för, bevaka samt utföra brandfarliga arbeten.

Utbildningstid: Heldag

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan