Utbildning för brandskyddsansvarig

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla organisationer och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen. Här är kursen för dig som behöver en god grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga.

Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha kunskap för att:

  • På ett effektivt och kostnadsbesparande sätt organisera och planera företagets brandsäkerhet.
  • Leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten.
  • Besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser vidtagna åtgärder.
  • Ansvara för brandsynsverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandsyn och behov av åtgärder före, under och efter brandsyn.

Utbildningstid: 3-4 timmar

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan