Grundläggande brandutbildning

Syftet med den grundläggande brandskyddsutbildningen är att öka individens chanser att rädda liv och egendom i händelse av brand, samt vikten av att förebygga uppkomst av brand.

Vi blandar teori och praktik.

Utbildningsmål

Målet med kursen är att varje deltagare ska lära sig hur man bör agera om en brand uppstår samt:

  • Få en grundläggande förståelse för brandens uppkomst och dess fortsatta förlopp
  • Känna till hur man handhar brandsläckningsutrustning
  • Förebyggande åtgärder mot brand

Utbildningstid: 3-4 timmar

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan