Tillståndsansvarig Heta Arbeten

Tillståndsgivningen är den viktigaste delen i Heta Arbeten.

Det är under tillståndsgivningen som riskbedömningen görs och säkerhetsåtgärder vidtas för att kunna utföra ett brandsäkert jobb. Inga Heta arbeten får påbörjas innan riskbedömningen är klar och den tillståndsansvarige gett tillstånd om att arbetet får utföras.

Fördjupning, Tillståndsansvar – Heta Arbeten, är en frivillig påbyggnadsutbildning för dig som redan genomgått behörighetsutbildningen Heta arbeten och som ofta agerar tillståndsansvarig eller behöver fördjupad kunskap om Heta Arbeten.

Som förkunskap krävs ett giltigt certifikat Heta Arbeten.

Utbildningstid: Heldag

Plats: Norrköping eller enligt önskemål

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan