Utbildning till utrymningsledare

Utrymningsledare är kursen för dig som ska ansvara för utrymning och rapportering till brandskyddsansvariga på arbetsplatsen.

Förkunskap i grundläggande brandutbildning eller motsvarande krävs.

Innehåll

  • Utrymningsledarens roll
  • Genomgång av lagar och myndighetskrav
  • Förebygga brandrisker
  • Brandteori
  • SBA (strategiskt brandskyddsarbete)

Utbildningstid: ca 4 timmar

Plats: Enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan