Utbildning i utrymningsövningar

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen.

Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Innehåll

  • Övningen planeras i samverkan mellan vår instruktör och ansvarig i er verksamhet.
  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök.
  • Vår instruktör observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning.

Målgrupp
All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, hantera styrningar samt återställa larmet efter avslutad övning, vår instruktör har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper
Merparten av deltagande personal bör vara utbildade inom brandskydd. För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner.

Utbildningstid: 3-4 timmar

Pris: Enligt offert

Plats: Enligt önskemål

Intresserad av våra utbildningar?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan