Trygg hemma – trygghetskameror för hemtjänsten

Vårt koncept Trygg hemma är en trygghetskamera för hemtjänsten. Kameratekniken används för att undvika att störa omsorgstagaren i onödan under natten. Trygghetskameran kan användas som ett alternativ eller komplement till ordinarie tillsyn. Trygghetskameror i hemtjänsten är fördelaktigt för exempelvis dementa, som har svårt att känna igen ansikten och blir oroliga när det är okända människor i hemmet.

Kamera med säkerhet i fokus

Innan vår trygghetskamera används i hemtjänsten måste personalen genomgå en obligatorisk utbildning. Vid genomförd utbildning har personen behörighet att administrera Trygg hemma. Alla medarbetare i trygghetsteamet får en personlig inloggningskod till tjänsten.

Trygghetskameran spelar aldrig in något videomaterial och tillsyn kan endast ske på de tider som bestämts innan. Varje tillsyn tar cirka 20-30 sekunder, precis som ett ordinarie tillsynsbesök. Vår trygghetskamera är hårt krypterad, vilket medför att kameran är säker gentemot otillåten användning.

Vår trygghetskamera finns även som värmekamera, vilket ger en helt anonymiserad användning.

Smidig och enkel installation

Våra trygghetskameror är utformade för att enkelt kunna installeras av vem som helst. Ingenting behöver förberedas för att kameran ska kunna monteras i omsorgstagarens hem. Se gärna vår film om hur Trygg hemma fungerar.

 

Se filmen om Trygg Hemma

Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt?

Jag samtycker att Great Security får använda mina personuppgifter till vidare kontakt gällande denna förfrågan

Kontakter

Daniel Svensson
Affärsområdeschef - Vision
Tel: +46 (0)10-333 32 26
Robin Svensson
SPOC - Vision
Tel: +46 (0)10-33 33 210